Sprawy ludzi
porozmawiajmy
Czym się
zajmuję
Polityka społeczna Zajmuję się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi. Często wielu z nich dotykają takie problemy, jak ubóstwo lub bezrobocie. Wiele uwagi przywiązuję do tego, aby rozwiązywać problemy dzieci i seniorów. Bardzo ważna jest też dla mnie tematyka bezdomności, sprawy mieszkaniowe, sytuacja rodzin i brak dostatecznej pomocy dla osób niepełnosprawnym.
Most międzypokoleniowy Najważniejsze jest, aby pomóc seniorom i młodzieży w lepszym wzajemnym poznaniu się i zrozumieniu, umożliwiając przełamanie stereotypów i barier. By mogli lepiej ze sobą współpracować, rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami oraz nabywać umiejętności, które - niezależnie od ich wieku - pomogą im aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności.
Rynek pracy Spadek bezrobocia cieszy, ale sytuacja na rynku pracy ciągle niepokoi. W kwietniu 2017 r. do obsadzenia nowych miejsc pracy zabrakło aż 27 tys. osób. Brak pracowników staje coraz większym problemem dla gospodarki.
Aktywność w Sejmie
  • Wiceprzewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet
  • Komisja Polityki społecznej i rodziny
  • Komisja senioralna
  • Parlamentarna grupa ds. dzieci
Wartości Chcę Polski normalnej: sprawnie rządzonej, która umie wydawać pieniądze publiczne z głową, a nie wg klucza, kto ma silniejsze łokcie.
Państwa, które szanuję różnorodność i umie czerpać z niej siłę jak Wrocław.
Państwa, które jest otwarte na talenty, które szanuje młodość, ale nie zapomina o potrzebach osób starszych.
Chcę Polski uczciwej: wobec społeczeństwa i każdego obywatela, niezależnie od jego płci, rasy, wykształcenia i statusu społecznego. W której prawo powstaje rozsądnie i ma służyć wspólnemu życiu w Polsce, a nie jako narzędzie do realizowania cudzych chorych wizji.
Chcę budować kraj, w którym samorządność jest wartością, a państwo jest dla niej wsparciem zamiast krok po kroku zagarniać kolejne jej obszary.
Chcę normalnej Polski, która należy do Europy, jest z tego dumna i dba o europejskie prawa oraz swoje obowiązki.
Chcę żyć w nowoczesnym kraju już teraz, ale również dla moich synów, by mieli Polskę lepszą niż dzisiejsza.
I uwielbiam ruskie pierogi ❤
Kompetencje
  • Rzecznik Praw Ucznia woj. legnickiego
  • Wykładowca w Wyższej Szkole Służb Publicznych Asesor
  • Główny Specjalista ds. BHP
  • Własna działalność - branża kadrowa
  • Posłanka na Sejm RP
  • Członek Rady Ochrony Pracy
Myślisz, że mogę jakoś pomóc lub możemy wspólnie działać w dobrej sprawie?
Dziękuję za wiadomość
Gdzie mnie spotkasz